Đăng ký

Giải câu 2 Trang 15- Sách giáo khoa Vật lí 6

Khi hòn đá không bỏ lọt bình chia độ:

- Bước 1: Đổ đầy nước vào bình tràn, thả hòn đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn ra vào bình chứa.

- Bước 2: Đo thể tích nước tràn ra bằng bình chia độ. Đó là thể tích của hòn đá.