Đăng ký

Giải bài 4.5 Trang 12 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Cách 1: Gói viên phấn bằng băng dính (hoặc pôliêtilen hoặc đất nặn) không thấm nước. Tiến hành đo thể tích của viên phấn giống như cách 1 bài 4.4.

- Cách 2: 

Bước 1:; Dùng đất nặn (hoặc đất sét) làm khuôn, ép viên phấn vào trong đất nặn.

Bước 2: Bổ đôi khuôn, lấy viên phấn ra. Đổ nước đầy vào hai nửa khuôn (bơm bằng tiêm hoặc đổ trực tiếp).

Bước 3: Đo thể tích nước trong khuôn đó chính là thể tích của viên phấn.

- Cách 3: Thay nước bằng cát

Bước 1: Đổ cát vào bình chia độ, nhấn chìm viên phấn vào cát trong bình chia độ.

Bước 2: Đo thể tích của phần cát dâng lên. Thể tích của phần cát dâng lên chính là thể tích của viên phấn.