Đăng ký

Giải bài 4.13 Trang 14 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Viên phấn đã thấm nước nên kết quả đo không còn chính xác.

Giải:

Chọn D. Cả ba phương án trên đều sai.