Đăng ký

Giải bài 8 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2 OB.

Hướng dẫn giải

Giải: