Đăng ký

Giải bài 3 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.

b) Xác định điểm S trên đường thẳng a sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 

b) Vẽ đường thẳng AN cắt đường thẳng a tại S.

Khi đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì khong vẽ được điểm S vì hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.