Đăng ký

Giải bài 1 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đoạn thẳng AB là gì?

Hướng dẫn giải

Giải:

Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A, B.

shoppe