Đăng ký

Giải bài 2 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Hướng dẫn giải

Giải:

Có thể vẽ như hình sau: