Đăng ký

Giải bài 6 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B hay không? Vì sao?

b) So sánh AM và MB.

c) M có là trung điểm của AB không?

Hướng dẫn giải

     Giải:

     a) Hai điểm M và B thuộc tia AB mà Am < AB (3 < 6) nên điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

     Ta có AM +MB = AB

     MB = AB - AM = 6 - 3 = 3 (cm)

     Vậy AM = MB (= 3 cm).

     b) Vì M nằm giữa A, B và AM = MB nên M là trung điểm của AB.

shoppe