Đăng ký

Giải bài 7 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải

Giải:

Trên tia AB vẽ điểm M sao cho: AM = 7 : 2 = 3,5 (cm).

shoppe