Đăng ký

Giải bài 66 trang 34 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Giá trị của biểu thức 

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

    Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

Quy đồng mẫu thức của các phân thức: 

   Giải: 

Ta có: \( \frac{1}{2+\sqrt{3}}+ \frac{1}{2- \sqrt{3}}= \frac{2- \sqrt{3}+ 2+ \sqrt{3}}{(2-\sqrt{3)(2+\sqrt{3})}}= 4\)

  Chọn D.