Đăng ký

Giải bài 61 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Chứng minh các đẳng thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Biến đổi vế trái bằng vế phải của đẳng thức (hoặc vế phải bằng vế trái của đẳng thức).

Giải:

a) \(VT=\dfrac{3}{2}\sqrt{6}+2\sqrt{\dfrac{2}{3}}-4\sqrt{\dfrac{3}{2}}=\dfrac{3}{2}\sqrt{6}+2\sqrt{\dfrac{6}{9}}-4\sqrt{\dfrac{6}{4}}\)

     \(=\dfrac{3}{2}\sqrt{6}+\dfrac{2}{3}\sqrt{6}-2\sqrt{6}=\left ( \dfrac{3}{2}+\dfrac{2}{3}-2 \right )\sqrt{6}=\dfrac{\sqrt{6}}{6}=VP\)

b) \(VT=\left (\sqrt{6x}+\dfrac{\sqrt{6x}}{3}+\sqrt{6x} \right ):\sqrt{6x}=\dfrac{7}{3}\sqrt{6x}:\sqrt{6x}=\dfrac{7}{3}=2\dfrac{1}{3}=VP.\)

shoppe