Đăng ký

Giải bài 59 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Rút gọn các biểu thức sau (với a > 0, b > 0):

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

- Đưa thừa số ra  ngoài dấu căn để làm xuất hiện các căn thức đồng dạng.

- Cộng trừ các căn thức đồng dạng.

Giải:

a) \(5\sqrt{a}-4b\sqrt{25a^3}+5a\sqrt{16ab^2}-2\sqrt{9a}\)

    \(=5\sqrt{a}-20ab\sqrt{a}+20ab\sqrt{a}-6\sqrt{a}=-\sqrt{a}.\)

b) \(5a\sqrt{64ab^3}-\sqrt{3}\sqrt{12a^3b^3}+2ab \sqrt{9ab}-5b\sqrt{81a^3b}\)

    \(=5a\sqrt{64ab^3}-\sqrt{36a^3b^3}+2ab\sqrt{9ab}-5b\sqrt{81a^3b}\)

    \(=40ab\sqrt{ab}-6ab\sqrt{ab}+6ab\sqrt{ab}-45ab\sqrt{ab}=-5ab\sqrt{ab}\).