Đăng ký

Giải bài 46 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Hướng dẫn giải

Giải:

Ta có: \(x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{-2}{3}=\dfrac{3}{6}+\dfrac{-4}{6}=\dfrac{3+(-4)}{6}=\dfrac{-1}{6}\)

Chọn c).

shoppe