Đăng ký

Giải bài 44 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền dấu thích hợp (<, > ,=) vào ô vuông:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thực hiện cộng hai phân số sau đó so sánh.

Giải:

a) \(\dfrac{-4}{7}+\dfrac{3}{-7}=\dfrac{-4}{7}+\dfrac{-3}{7}=\dfrac{-7}{7}=-1...\)

Vậy \(\dfrac{-4}{7}+\dfrac{3}{-7}=-1.\)

b) \(\dfrac{-15}{22}+\dfrac{-3}{22}=\dfrac{-18}{22}=\dfrac{-9}{11}<\dfrac{-8}{11}\)

Vậy \(\dfrac{-15}{22}+\dfrac{-3}{22} < \dfrac{-8}{11}.\)

c) \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{-1}{5}=\dfrac{10}{15}+\dfrac{-3}{15}=\dfrac{7}{15}<\dfrac{9}{15}=\dfrac{3}{5}\)

Vậy \(\dfrac{3}{5}>\dfrac{2}{3}+\dfrac{-1}{5}.\)

d) \(\dfrac{1}{6}+\dfrac{-3}{4}=\dfrac{4}{24}+\dfrac{-18}{24}=\dfrac{-14}{24}=\dfrac{-7}{12}\)

\(\dfrac{1}{14}+\dfrac{-4}{7}=\dfrac{1}{14}+\dfrac{-8}{14}=\dfrac{-7}{14}=\dfrac{-1}{2}=\dfrac{-6}{12}\)

Ta thấy \(\dfrac{-7}{12}<\dfrac{-6}{12} \) nên \(\dfrac{1}{6}+\dfrac{-3}{4}< \dfrac{1}{14}+\dfrac{-4}{7}.\)

shoppe