Giải bài 4 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao:

Hướng dẫn giải

      a) Ta có: \(\dfrac{a}{a'}=- \dfrac{2}{3}; \dfrac{b}{b'}= 1\) nên hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, do đó hệ có một nghiệm.

    b) Ta có: \(\dfrac{a}{a'}= 1; \dfrac{b}{b'}=1;\dfrac{c}{c'}=3\) nên hai đường thẳng song song với nhau, do đó hệ vô nghiệm.

   c) \(\dfrac{a}{a'}=- \dfrac{3}{2}; \dfrac{b}{b'}= \dfrac{2}{3} \) nên hai đường thẳng cắt nhau, do đó hệ có một nghiệm.

   d) \(\dfrac{a}{a'}= 3; \dfrac{b}{b'}= 3 ; \dfrac{c}{c'}= 3 \) nên hai đường thẳng trùng nhau, do đó hệ có vô số nghiệm.

Có thể bạn quan tâm