Đăng ký

Giải bài 11 trang 12 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt) thì ta có thể nói gì về số nghiệm của hệ phương trình đó? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Hệ phương trình có vô số nghiệm, vì hệ có hai nghiệm phân biệt nghĩa là hai đường thẳng biểu diễn tập hợp nghiệm của chúng có hai điểm chung phân biệt, suy ra chúng trùng nhau.