Đăng ký

Giải bài 35 trang 94 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

     Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông bằng 19: 28. Tìm các góc của nó.

Hướng dẫn giải

   Giải: 

   Ta có: 

\( \frac{19}{28}=\frac{AB}{AC}= tg C \Rightarrow \widehat{C} \approx 34^0\)

  \( \widehat{B}=90^0-34^0=56^0\)