Đăng ký

Giải bài 2 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau:  

   

Hướng dẫn giải

      Hướng dẫn: 

  - Áp dụng hệ thức \(c^2= a.c'\)  tính được x

 - Áp dụng hệ thức \(b^2= a.b'\) tính được y.

      Giải: 

  Áp dụng hệ thức \(c^2= a.c'\) ta được: 

   \(x^2=5.1 \Rightarrow x= \sqrt{5}\)

 Áp dụng hệ thức \(b^2= a.b'\) ta được: 

  \(y^2=5.4 \Rightarrow x= \sqrt{20}\)