Đăng ký

Giải bài 6 trang 69 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

   

Hướng dẫn giải

   Giải: 

Áp dụng hệ thức \(c^2=a.c'\) ta được: 

\(AB^2=3.1 \Rightarrow AB= \sqrt{3}\)

Áp dụng hệ thức \(b^2=a.b'\) ta được: 

\(AC^2=3.2 \Rightarrow AC= \sqrt{6}\)