Đăng ký

Giải bài 35 trang 126 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Một cái bồn chứa xăng gồm hai nửa hình cầu và một hình trụ .

Hướng dẫn giải

   Thể tích của bình chứa xăng bằng tổng thể tích của một hình trụ ( có bán kính đáy là 0,9m và chiều cao 3,62m ) và thể tích chủa một hình cầu bán kính 0,9 m.

   Thể tích của bồn chứa là: 

   \(V = \pi ( 0,9)^2.3,62 + \dfrac{4}{3}\pi ( 0,9)^2 \approx 12,26 (m^3)\)