Đăng ký

Giải bài 30 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

     Nếu thể tích của một hình cầu là

Giải bài 30 trang 124 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hướng dẫn giải

   Cách 1: 

   Ta có \(V= \dfrac{4}{3} \pi R^3 \Rightarrow R^3 = \dfrac{3V}{4\pi} . \ Do \ đó \ R^3 \approx 27 \Rightarrow R \approx 3 (cm)\)

   Chọn B.

   Cách 2: 

  Thay từng giá trị của R vào công thức \(V = \dfrac{4}{3}\pi R^3 \ thấy \ R = 3cm \)

  Thỏa mãn.

shoppe