Đăng ký

Giải bài 32 trang 125 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Một khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy là r, chiều cao 2r (đơn vị :cm). Người ta khoét rỗng hai nửa hình cầu như hình. Hãy tính diện tích bề mặt của khối gỗ còn lại (diện tích cả ngoài lẫn trong).

 

Hướng dẫn giải

   Diện tích bề mặt của khối gỗ còn lại gồm diện tích xung quạnh của hình trụ ( có bán kính đáy là r và chiều cao là 2r) và diện tích hai nửa mặt cầu bán kính r.

  Diện tích cần tìm là: \(S = 2 \pi r. 2r + 4\pi r^2 = 8\pi r^2\)

shoppe