Đăng ký

Giải bài 31 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

    Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau:

  

Bán kính hình cầu 0,3mm 6,21dm 0,283m 100km 6 hm 50 dam
Diện tích mặt cầu            
Thể tích hình cầu            

 

Hướng dẫn giải
Bán kính hình cầu 0,3mm 6,21dm 0,283m 100km 6 hm 50 dam
Diện tích mặt cầu \(0,36\pi \\mm^2\) \(154,26\\dm^2\) \( 0,320 \pi\\m^2\) \(40000 \pi\\km^2\) \(144 \pi\\hm^2\) \(10000 \pi\\dam^2\)
Thể tích hình cầu \(0,036\pi \\mm^3\) \(319,31\pi \\dm^3\) \( 0,030 \pi\\m^3\) \(1333333 \pi\\km^3\) \(288 \pi\\hm^3\) \(166667 \\dam^3\)