Đăng ký

Giải bài 34 trang 125 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Khinh khí cầu của nhà Mông-gôn-fi-ê (Montgolfier)

   Ngày 4-6-1783, anh em nhà Mông-gôn-fi-ê (người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng không khí nóng. Coi khinh khí cầu này là hình cầu có đường kính 11m. Hãy tính diện tích mặt khinh khí cầu đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

​​​​​​​Giải bài 34 trang 125 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hướng dẫn giải

   Diện tích của khinh khí cầu là: \(S = 4 \pi R^2 \approx 4.3,14.5,5^2 \approx 380(m^2)\)

shoppe