Đăng ký

Giải bài 33 trang 125 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

    Dụng cụ thể thao.

   Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau(làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Loại bóng

Quả bóng

gôn

Quả

côn cầu

Quả

ten- nít

Qủa 

bóng bàn

Quả

Bi - a

Đường kính 42,7mm   6,5cm 40mm 61mm
Độ dài đường tròn lớn   23cm      
Diện tích          
Thể tích          

 

Hướng dẫn giải
Loại bóng

Quả bóng

gôn

Quả

côn cầu

Quả

ten- nít

Qủa 

bóng bàn

Quả

Bi - a

Đường kính 42,7mm 7,32cm 6,5cm 40mm 61mm
Độ dài đường tròn lớn

134.08

mm

23cm 20,41cm

125,60

mm

191,54

mm

Diện tích

5725,13 

\(mm^2\)

168,25

\(cm^2\)

132,68

\(cm^2\)

5024

\(mm^2\)

11683,94

\(mm^2\)

Thể tích

40743,85

\(mm^3\)

205,26

\(cm^3\)

143,72

\(cm^3\)

33493,33

\(mm^3\)

118786,72

\(mm^3\)

shoppe