Đăng ký

Giải bài 33 trang 123 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ tam giác ABC biết

Giải bài 33 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Vẽ đoạn thẳng AC= 2cm

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ các tia Ax và Cy sao cho \(\widehat{CAx} = 90^0\) , \(\widehat{ACy} = 60^0\)chúng cắt nhau tại B