Đăng ký

Giải bài 42 trang 125 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC có góc A = 90o. Kẻ AH vuông góc với BC. Các tam giác AHC và BAC có AC cạnh chung, góc C là góc chung, góc AHC = góc BHC = 90o nhưng hai tam giác này không bằng nhau.

Tại sao ở đây không thể áp dụng trường hợp góc - cạnh góc để kết luận tam giác AHC = tam giác BAC

Giải bài 42 trang 124 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

  Không thể kết luận \(\triangle\)AHC = \(\triangle\)BAC như đề bài được vì cạnh AC không phải là cạnh tương ứng của hai tam giác trên.

  Cạnh tương ứng của AC trong \(\triangle\)AHC là cạnh BC trong \(\triangle\)BAC