Đăng ký

Giải bài 40 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Cho ΔABC tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với Ax (E, F thuộc Ax). So sánh các độ dài BE và CF.

Giải bài 40 trang 124 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Xét hai tam giác  ΔBEM và  ΔCFM có :

\(\widehat{E}=\widehat{F} =90^0\) ( giả thiết )

MB = MC ( M là trung điểm của BC )

\(\widehat{BME}=\widehat{CMF} \) ( đối đỉnh )

Do đó :  ΔBEM =  ΔCFM (cạnh huyền - góc nhọn )

Suy ra : BE = CF

shoppe