Đăng ký

Giải bài 2 trang 110 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Lấy một băng giấy hình chữ nhật ABCD. Biết AB = 10cm, BC = 4cm; dán băng giấy như hình vẽ (B sát với A và C sát với D, không được xoắn).

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

   Có thể dán bằng giấy để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ.