Đăng ký

Giải bài 1 trang 110 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

      Lọ gốm có dạng một hình trụ. Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình trụ đó ?

Hướng dẫn giải

   

   Đáy gồm 2 hình tròn ở trên và dưới của lọ gốm

   Mặt xung quanh là mặt bên ngoài của lọ gốm

   Đường sinh là đường thẳng nằm ở mặt xung quanh, nối 2 đáy của lọ gốm và vuông góc với đáy.

shoppe