Đăng ký

Giải bài 12 trang 112 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Hướng dẫn giải

   Đổi  \(1l= 1000cm^3\) 

Bán kính đáy r (cm) Đường kính đường tròn đáy Chiều cao (cm) Chu vi đáy (cm) Diện tích đáy (cm2) Diện tích xung quanh (cm2) Thể tích V (cm3)
25mm 5cm 7cm 15,7cm 19,63 109,9 127,38
3cm 6cm 1m 18,84cm 28,26 1884 2826
5cm 10cm 12,74cm 31,4cm 78,5 400,04 1l

shoppe