Đăng ký

Giải bài 14 trang 113 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng một hình trụ, độ dài của đường ống là 30m (h.86). Dung tích của đường ống nói trên là 1 800 000 lít.

   Tính diện tích đáy của đường ống.

Hình 86

Hướng dẫn giải

    Đổi \(1\ 800 \ 000 l = 1 \ 800 \ 000 \ dm^3 = 1800 \ m^3\)

   Ta có: \(V = S _ {đáy}.h \Rightarrow S_{đáy}= \dfrac{.V}{h}\)

   Do đó: \(S_{đáy} = \dfrac{1800}{30}= 60 (m^2)\).

shoppe