Đăng ký

Bài 29 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

 

 

Hướng dẫn giải

Muốn tính tổng số tiền của từng loại vở ta lấy số lượng vở nhân với giá của 1 quyển vở.

Lời giải chi tiết

 

 

 

 

shoppe