Đăng ký

Bài 16 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

a, Tại sao không nói:” Hai điểm thẳng hàng”?

b, Cho ba điểm A,B,C trên trang giấy và một thước thẳng(không chia khoảng). phải kiểm tra thế nào để biết 3 điểm đó có thẳng hàng hay không?

Hướng dẫn giải

a, Qua hai điểm  bao giờ cũng có một đường thẳng nên ta không nói hai điểm thẳng hàng.

Ví dụ hình vẽ sau:

b, Đặt cạnh thước đi qua hai điểm, chẳng hạn A,B. Nếu C nằm trên cạnh thước thì ba  điểm đó thẳng hàng, trái lại thì ba điểm đó không thẳng hàng.

shoppe