Đăng ký

Giải bài 21 trang 110 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

Giải bài 21 trang 110 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                                                                         Hình 23

Hướng dẫn giải

Giải:

b) 3;

c) 4 đường thẳng, 6 giao điểm;

d) 5 đường thẳng, 10 giao điểm.