Đăng ký

Giải bài 15 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

a) Có nhiều đường "không thẳng" đi qua hai điểm A và B.

b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Giải bài 15 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

              Hình 21

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Đúng;                b) Đúng.