Đăng ký

Giải bài 18 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Xét điểm Q và mỗi điểm M, N, P.

Giải:

Qua ba điểm M, N, P thẳng hàng chỉ có một đường thẳng.

Qua điểm Q và mỗi điểm M, N, P có 3 đường thẳng là QM, QN, QP.

Vậy có 4 đường thẳng là: MN (hoặc MP, NP), QM, QN, QP.

 

Giải bài 18 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6