Đăng ký

Giải bài 17 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Xét điểm A và mỗi điểm B, C, D.

Xét điểm B và mỗi điểm C, D.

Xét điểm C và D.

Giải:

Qua mỗi điểm A và mỗi điểm B, C, D có ba đường thẳng AB, AC, AD.

Qua điểm B và mỗi điểm C, D có hai đường thẳng là BC, BD (không qua A). Qua điểm C và D còn lại có một đường thẳng là CD (không qua A, B).

Tóm lại: có 6 đường thẳng: AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Giải bài 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6