Đăng ký

Bài 13 trang 119 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho hình 125, trong đó \(ABCD\) là hình chữ nhật, \(E\) là một điểm bất kì nằm trên đường chéo \(AC, FG // AD\), và \(HK // AB\).

Chứng minh rằng hai hình chữ nhật \(EFBK\) và \(EGDH\) có cùng diện tích.

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất: Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Vì \(FG// AD\) (gt) nên suy ra \(EG//KC\)

Vì \(HK//DC\) (gt) nên suy ra \(EK//GC\) 

\( \Rightarrow \) Tứ giác \(EKCG\) là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

Mặt khác, \(\widehat {GCK} = {90^0}\) (gt) do đó \(EKCG\) là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật)

Tương tự ta cũng chứng minh được \(AHEF\) là hình chữ nhật.

Xét \(\Delta ECG\) và \(\Delta CEK\) có:

+) \(EG=KC\) (vì \(EKCG\) là hình chữ nhật)

+) \(EC\) chung (gt)

+) \(EK=CG\) (vì \(EKCG\) là hình chữ nhật)

\(\Rightarrow \Delta ECG = \Delta CEK\) (c-c-c)

Do đó: \({S_{ECG}} = {S_{CEK}}\) (Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau)

Tương tự:

\(ABCD\) là hình chữ nhật  ta có:

\({S_{ ADC}} = {S_{CBA}}\)

\(AHEF\) là hình chữ nhật  ta có:

\({S_{AHE}} = {S_{ EFA}}\)

\(\eqalign{
& {S_{ADC}} = {S_{AHE}} + {S_{EGDH}} + {S_{ECG}} \cr
& {S_{CBA}} = {S_{EFA}} + {S_{EFBK}} + {S_{CEK}} \cr} \)

\(\Rightarrow {S_{AHE}} + {S_{EGDH}} + {S_{ECG}} = {S_{EFA}} \)\(+ {S_{EFBK}} + {S_{CEK}}\) 

\(\Rightarrow {S_{EGDH}} = {S_{EFBK}}\)

shoppe