Đăng ký

Giải bài 11 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác đó để tạo thành:

a) Một tam giác cân

b) Một hình chữ nhật

c) Một hình bình hành

Diện tích của các hình này có bằng nhau không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

 Ghép như hình trên. Các hình này có diện tích bằng nhau theo tính chất thứ hai của diện tích.