Đăng ký

Giải bài 12 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính diện tích các hình dưới đây (h.124) (Mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích).

Hướng dẫn giải

 Áp dụng bài 11 bằng cách cắt, ghép hình để tính diện tích các hình :

 Diện tích hình chữ nhật :

 2.3 = 6 (đvdt)

 Diện tích hình bình hành thứ nhất là :

 2.4 - 2.\(\dfrac{1}{2}\).1.2 = 6 (đvdt)

 Đường chéo hình bình hành chia hình bình hành thành hai hình tam giác vuông có diện tích bằng nhau nên diện tích hình bình hành thứ hai là :

 2.\(\dfrac{1}{2}\).2.3 = 6 (đvdt)

shoppe