So sánh các số trong phạm vi 10000 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong So sánh các số trong phạm vi 10000 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 3

1. a 1942 > 998                          b  9650 < 9651    1999 < 2000                            9156 > 6951    6742 > 6722                           1965  > 1956    900 + 9 < 9009                      6591 = 6591 2.  a 1 km > 985 m vì 1 km = 1000m , mà 1000m > 985 m    600 cm = 6 m    979 mm < 1 m

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong So sánh các số trong phạm vi 10000 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!