Số 10 000 - Luyện tập - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Số 10 000 - Luyện tập được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 97 SGK Toán 3

1. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000 2. 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 3. 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990 4. 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10 000 5. Số liền trước của 2665 là 2664, số liền sau của 2665 là 2666 Số liền trước của 2002 là 200

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Số 10 000 - Luyện tập - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!