Luyện tập trang 101 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 101 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3

 1. a 7766 > 7676                      b1000g = 1 kg     8453 > 8435                        950g < 1kg     9102 < 9120                        1 km < 1200 m     5005 > 4905       100 phút > 1 giờ 30 phút 1 giờ 10 phút  = 90 phút  2. a Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:         4082, 420

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 101 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!