Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3

1. a A, M ,B là ba điểm thẳng hàng    M, O, N là ba điểm thẳng hàng    C, N, D là ba điểm thẳng hàng b M là điểm ở giữa hai điểm A và B.     N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.     O là điểm ở giữa hai điểm M và N. 2.  a Đúng b Sai c Sai d Sai e Đúng 3. I là trung điểm của đoạn thẳng BC vì B, I, C t

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!