Luyện tập trang 103 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 103 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 103 SGK Toán 3

1.  4000 + 3000 = ? Nhẩm : 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn Vậy 4000 + 3000 = 7000 2.  Mẫu: 6000 + 500 = 6500 LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. Nhẩm và ghi kết quả như sau: 5000 + 1000 = 6000 6000 + 2000 = 8000 4000  + 5000 =  9000 8000 + 2000 = 10 000 2. 2000 + 400 = 2400 9000 + 900 = 9900 300 + 4000 = 4300 600 + 50

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 103 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!