Luyện tập trang 94 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 94 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 94 SGK Toán 3

1.                     Đọc số                               Viết số Tám nghìn năm trăm hai mươi bảy    8527 Chín nghìn bốn trăm sáu mươi hai    9462 Một nghìn chín trăm năm mươi tư    1954 Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi lăm    4765 Một nghìn chín trăm mười một    1911 Năm nghìn tám trăm hai mươi mốt  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 94 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!