Các số có bốn chữ số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Các số có bốn chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 92 SGK Toán 3

  Hàng Nghìn Trăm Chục Đơn vị 1000 1000 1000   100 100 100 100 10 10 10 10 1 1 3 4 4 2 Hàng Nghìn Trăm Chục Đơn vị 1000 1000 1000   100 100 100 100 10 10 10 10 1 1 3 4 4 2 Viết số: 3442. Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai.

Bài 2, 3 trang 93 SGK Toán 3

 2. Hàng   Đọc số Nghìn Trăm Chục Đơn vị Viết số Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba 8 5 6 3 8563 Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba 5 9 4 7 5947 Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy 9 1 7 4 9174 Chín nghìn một trăm bảy mươi bốn 2 8 3 5   Hai nghìn tam trăm ba mươi lăm. Hàng   Đọc số Nghìn Trăm Chục Đơn vị Viết

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Các số có bốn chữ số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!