Diện tích hình chữ nhật - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Diện tích hình chữ nhật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 152 SGK Toán 3

1.  Chiều dài 5cm 10cm 32cm Chiều rộng 3m 4cm 8cm Diện tích hình chữ nhật 3 x 5 = 15 cm2 10 x 4 = 40 32 x 8 = 256 Chu vi hình chữ nhật 5 + 3 x 2 = 30 cm 10 + 4 x 2 = 28 cm 32 + 8 x 2 = 80 cm Chiều dài 5cm 10cm 32cm Chiều rộng 3m 4cm 8cm Diện tích hình chữ nhật 3 x 5 = 15 cm2 10 x 4 = 40 32 x 8 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Diện tích hình chữ nhật - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!