Phép trừ - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép trừ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 159 SGK Toán 5

  b {8 over {15}} {2 over {15}} = {6 over {15}}      Thử lại:     {6 over {15}} + {2 over {15}} = {8 over {15}} {7 over {12}} {1 over 6} = {7 over {12}} {2 over {12}} = {5 over {12}}          Thử lại:       {5 over {12}} + {1 over 6} = {5 over {12}} + {2 over {12}} = {7 ove

Bài 2 trang 160 SGK Toán 5

a x + 5,84 = 9,16                      x = 9,16 5,84                x = 3,32 b x 0,35 = 2,55     x = 2,55 + 0,35     x = 2,9    

Bài 3 trang 160 SGK Toán 5

Tính diện tích đất trồng hoa = diện tích trồng lúa   385,5ha Tổng diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa = diện tích trồng lúa + diện tích đất trồng hoa. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích đất trồng hoa là:          540,8 385,5 = 155,3 ha Diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa là:           540,8 +

Lý thuyết phép trừ - Toán 5

Lý thuyết phép trừ - Toán 5

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép trừ - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!